Ενημέρωση

Το  www.etheric.com,  θα ήθελε να ενημερώσει τους αναγνώστες της Ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου "Γη Πυροβλιτος"  (Earth Under Fire) για τα τυπογραφικά λάθη, που παρουσιάζονται στο βιβλίο.   Για τα λάθη αυτά, ο συγγραφέας δεν φέρει καμμία ευθύνη.  Οσοι έχουν ήδη αγοράσει το βιβλίο, ο συγγραφέας δίνει τις κατώθι διορθώσεις για τα κυριότερα λάθη.

Γη Πυροβλιτος


1) Η αρίθμηση των εικόνων του κεφαλαίου 6 από την εικόνα 6.15 έως 6.20 είναι λανθασμένη.   Επίσης στο Κεφάλαιο 6, στην σελίδα 276, παραλείπεται λόγω λάθους, το παρακάτω διάγραμμα και η επικεφαλίδα του.  Η αρίθμηση αυτού του σχεδιαγράμματος θα έπρεπε να είναι ως εικόνα 6.15.  Επειδή η  εικόνα 6.15 θα έπρεπε να είναι αριθμημένη ως 6.16, κατά συνέπεια αλλάζει και η αρίθμηση των επόμενων εικόνων μέχρι που η 6.19 γίνεται 6.20. (σελίδες 276 έως 291).  Οι υπόλοιπες αριθμήσεις εικόνων είναι σωστές.


6.15
Εικόνα 6.15. Οι επάνω γραφικές παραστάσεις δείχνουν τις  συγκεντρώσεις στον πυρήνα πάγου GISP2 για τα  ιόντα νιτρικού άλατος και για τα ιόντα αμμώνιου (ένας δείκτης καύσης βιομάζας) που συγκρίνονται ως προς την γραφική παράσταση των ισοτόπων του οξυγόνου του πυρήνα πάγου GISP2. Τα βέλη δηλώνουν το μέρος που βρίσκεται η εκτόξευση του 14C και την οξύ κορυφή που συμπίπτει με τα 12,887±10 ημερολογιακά έτη b2k.  Η  κάτω  γραφική παράσταση δείχνει την συγκέντρωση σκόνης στον πάγο. Το δεδομένα του ισότοπου οξυγόνου παρέχονται ευγενικά από τον  Stuiver και Grootes, τα δεδομένα του νιτρικού άλατος και του αμμώνιου με την ευγένεια του Yang et al. και Taylor et al. και  τα δεδομένα της συγκέντρωσης της σκόνης με την ευγένεια των Ram and Stolz.
 
(Αυτό το διάγραμμα επίσης εμφανίζεται στο άρθρο από τον συγγραφέα του βιβλίου P. A. LaViolette με τίτλο "Evidence for a solar cause of the Pleistocene mass extinction" που εκδόθηκε  από το επιστημονικό περιοδικό Radiocarbon 53 (2011): 303-323. )


2) Στο κεφάλαιο 6 στην σελίδα 277 θα πρέπει να προστεθεί στον υπότιτλο της εικόνας 6.17:
«Το Η0 σημειώνει την σύμπτωση του Χάινριχ Η0,ένα επεισόδιο πλημμύρας του κύματος των παγετώνων. Το βέλος σημειώνει την πλημμύρα συνδεδεμένο με την παγκόσμια καταστροφική πυρκαγιά.»   Επίσης η εικόνα 6.17 θα έπρεπε να εμφανίζεται όπως παρακάτω.


Figure 6.17
Εικόνα 6.17.  Επάνω προφίλ: Ρυθμός εκροής νερού από την τήξη των παγετώνων μέσω του Μισσισσιππή, όπως αποδεικνύεται από το προφίλ ισοτόπων οξυγόνου στον πυρήνα EN32-PC4 του Κόλπου του Μεξικού (πηγή Broecker et al., Nature, figure 2.  Τα στοιχεία έχουν παραχωρηθεί από τον J. Kennett.)  Το σκιασμένο τμήμα παρουσιάζει τον ρυθμό εκροής του νερού από την τήξη του πάγου.  Το Η0 σημειώνει την σύμπτωση του Χάινριχ Η0,ένα επεισόδιο πλημμύρας του κύματος των παγετώνων. Το βέλος σημειώνει την πλημμύρα συνδεδεμένο με την παγκόσμια καταστροφική πυρκαγιά.  Κάτω προφίλ: Ρυθμός υποχώρησης των πάγων στη νότιο Σουηδία (στοιχεία:  Björck and Moller, Quaternary Research, εικόνα 18; Tauber, Radiocarbon Variations and Absolute Chronology, πίνακας 3).  Οι κλιματικές ζώνες περιλαμβάνουν τις YD: Younger Dryas (Νεότερη Δρυάς),  AL: Alleröd (Αλλερεντ), και BO: Bölling (Μπέλινγκ).


3) Στο κεφάλαιο 6, στην σελίδα 286, στην εικόνα 6.18 που έπρεπε να είναι 6.19, η "Χρονολογία Ζωδιακού Βέλους" πρέπει να γραφτεί αμέσως επάνω από το  "Κυριο Επεισόδιο Κορύφωση Οξυτήτας"  το οποίο θα έπρεπε να μεταφραστεί ως "Κύριο Επεισόδιο Οξύς Κορύφωσης".

4) Τα αστρολογικά σημεία που κατα λάθος εμφανίζονται στην εικόνα 6.14 (σελίδα 275) πρέπει να μετακινηθούν, και τα βέλη στην εικόνα πρέπει να εμφανίζονται στην εικόνα όπως δείχνει κάτω.


figure 6.14

Εικόνα 6.14. 


5) Κεφάλαιο 2, σελίδα 81, τελευταία γραμμή: αντί «ένα εκατομμύριο» να γίνει «ένα δισεκατομμύριο".

6) Κεφάλαιο 2, σελίδα 82, πρώτη γραμμή: αντί « δηλαδή περίπου το μέγεθος ενός λευκού αστέρα νάνου να γίνει : «και πυκνότητας περίπου ένα εκατομμύριο του ήλιου, δηλαδή περίπου σαν την πυκνότητα ενός λευκού αστέρα νάνου».

7) Κεφάλαιο 4, σελίδα 171: Η αιχμή οξύτητας στην εικόνα 4.8, αντί να είναι «15.250 ετών b2k», θα πρέπει να είναι «15.850 etwn b2k».

8) Κεφάλαιο 5, σελίδα 207: στην εικόνα 5.7 κάτω από το σχεδιάγραμμα, αντί «Χρόνια πριν το 1000» να γίνει «Χρόνια πριν το παρόν (x1000)».